25 de nov. 2005

Manifest de la FEEC sobre els rescats en zones de muntanya

Enviat per Pilar V.

Penya, Com a continuació de la xerrada dels pompiers dera Val d'Aran, aqui teniu aquesta noticia apareguda a la web de la FEEC ........... comença la polèmica ! Cofirmo el que diu la meva tocaya-germaneta pilijusto, el virus de l'esqui de muntanya JA ENS HA PICAT !!!!! VISCA !!!!!!!! el yahoogroups ja crema .......... només falta més pols blanca !!!!!!! bones traces pili V.

Manifest de la FEEC sobre els rescats en zones de muntanya
El Govern català ha presentat al Parlament de Catalunya el projecte de les mesures financeres que acompanyen al també projecte de pressupostos del pròxim any 2005.
Entre les mesures proposades s'inclou una nova taxa que s'aplicarà als rescats en zones de muntanya, quan sigui a causa de conductes imprudents o temeràries.
En relació a la proposta, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), com a màxim representant de les més de 300 entitats excursionistes catalanes i de més de 21.000 esportistes federats que practiquen els esports de muntanya.
MANIFESTA PÚBLICAMENT:
Primer.- Encara que no sigui tasca de la federació valorar la procedència de l'establiment de taxes que gravin els serveis públics, volem denunciar el greuge comparatiu que patirem, com a catalans i com a muntanyencs, si quedem sotmesos al pagament dels rescats.
Com a catalans el greuge es posa de manifest quan prenem en consideració que els nostres veïns d'altres comunitats en cap cas han de pagar el rescat i, a més a més, està a càrrec de la Guardia Civil que la paguem entre tots.
Com a muntanyencs ens creiem discriminats ja que tan sols es preveu el cobrament dels rescats en "zones de muntanya" i no en altres espais de la nostra geografia on es poden produir les mateixes situacions "imprudents o temeràries" (mar, platges, rius, torrents, pantans, coves, avencs, etc.).
Segon.- No podem acceptar de cap manera que l'amenaça de cobrament dels rescats ens dificulti tant la pràctica individual del nostre esport, com el desenvolupament de les activitats socials de les nostres entitats. No es pot oblidar que som esportistes i els primers interessats en que la pràctica del nostre esport es faci en les màximes condicions de seguretat.
Tercer.- Denunciem que la manca de precisió en que es proposa l'establiment de la taxa no permet una distinció clara entre l'esportista que vol assolir una nova fita, que sempre té un risc, i desgraciadament pateix un accident, i la persona que sense cap preparació accedeix a la muntanya. Qui i com determinarà l'existència de "conductes imprudents i temeràries"?.
Quart.- Som conscients que els serveis de rescat han d'intervenir massa sovint en situacions originades per persones que van a la muntanya sense la preparació i equipament adequat, en circumstàncies que es podrien resoldre amb uns mínims coneixements.
Creiem que per evitar aquestes intervencions motivades pel desconeixement i abús, s'haurien de realitzar campanyes de sensibilització i prevenció dirigides especialment a les persones que no són practicants habituals de les activitats a la muntanya i que ocasionen la majoria de les intervencions dels equips de rescat.
Per a la realització d'aquestes campanyes ens posem totalment a disposició de l'administració.
Cinquè.- La prevenció d'accidents en la pràctica dels esports de muntanya s'ha de fonamentar en la formació dels practicants. Aquesta ha estat una tasca constant de les nostres entitats i federació, i és actualment la nostra principal preocupació i objectiu. Lamentablement no sempre tenim facilitats per tirar-la endavant i en aquest moments topem amb una normativa legal que dificulta a la federació la formació dels instructors voluntaris de les entitats.
Per aquests motius,
DEMANEM
1.- Que s'estableixin les corresponents mesures per tal que el possible cobrament dels recats no afecti als esportistes federats practicants dels esports de muntanya i es clarifiquin les situacions en que es podrà aplicar la taxa.
2.- Que regularment es facin campanyes preventives informant dels riscos d'afrontar les activitats a la muntanya sense la preparació física i la formació tècnica adequada, i de la necessitat d'informar de les condicions adients per a la seva pràctica. Campanyes dirigides especialment a les persones que no són practicants habituals.
3.- Que se'ns facilitin les eines per ajudar-nos en la nostra tasca formativa dels esportistes que volen practicar els esports de muntanya amb la preparació tècnica adequada i les màximes garanties de seguretat, única forma de minimitzar els accidents de muntanya.
Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya
(11/11/04)