9 de maig 2012

el vídeo dels dimecres... piece by piece

Ben fet. Amb imatges i músiques remesclades, i això que en les baixades alguna cosa els hi passa a la talonera...