29 de maig 2013

el vídeo dels dimecres... Take The Long Way Home

(Breakfast in SouthAmerica) Amb la clàssica de López a Pampa Linda, Bariloche.